Skip to main content

W ramach serwisu typu roboczogodzina rozwiązujemy konkretne przypadki, jak i problemy serwisowe. Mechanik zawsze zaczyna od rozeznania danego przypadku i prognozy czasu potrzebnego na rozwiązanie danej czynności serwisowej.

Przewidywany czas trwania serwisu

Przewidywany czas trwania usługi:

ustalany indywidualnie w zależności od złożoności problemu.