Skip to main content

Przegląd generalny (serwis roweru – PRO) polega na gruntownej modernizacji w celu przywrócenia roweru do stanu, kiedy był nowy. Rower po przyjęciu do serwisu poddawany jest kompleksowemu myciu. Serwisant zaczyna od rozebrania mechanizmów roweru, aby później złożyć je ponownie przy użyciu nowych najwyższej jakości smarów. Wszystkie mechanizmy poddawane są szczegółowemu myciu, kontoli i regulacji. Po zakończeniu powyższych czynności rower przechodzi próbę terenową.

 • dokładne mycie roweru
 • kontrola połączeń śrubowych przy pomocy klucza dynamometrycznego
 • kontrola i korekcja geometrii haka tylnej przerzutki
 • rozebranie, czyszczenie i smarowanie łożysk steru
 • rozebranie, czyszczenie i smarowanie łożysk suportu
 • rozebranie, czyszczenie i smarowanie przerzutek
 • rozebranie, czyszczenie i smarowanie piast kół
 • rozebranie, czyszczenie i smarowanie łożysk bębenka
 • wymiana linek i pancerzy
 • wymiana płynu hydraulicznego i odpowietrzanie układu hamulcowego
 • regulacja przerzutek oraz hamulców w rowerze
 • kasowanie luzów
 • drobne wymiany części i elementów eksploatacyjnych
 • centrowanie kół
 • wymiana ogumienia
 • smarowanie łańcucha
 • wymiana owijki
 • ładowanie akumulatora systemu Di2 / AXS / EPS
 • aktualizowanie oprogramowania systemu Di2 / AXS
 • aktualizowanie oprogramowania w mierniku mocy

Przewidywany czas trwania serwisu

Przewidywany czas trwania serwisu roweru:

8 godzin.

Sugerowana częstotliwość wykonywania serwisu roweru

Sugerowana częstotliwość wykonywania serwisu roweru:

Raz w roku, najlepiej w okresie zimowym w celu przygotowania roweru do sezonu.